Polityka prywatności

Wyrażam zgodę, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), na przetwarzanie przez NEŁSA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz podmioty powiązane, moich danych osobowych, które zostały zgromadzone w trakcie rekrutacji w NEŁSA Sp. z o.o. oraz podmiotach powiązanych, a w szczególności są zawarte w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przedmiotowej rekrutacji w NEŁSA Sp. z o.o. i podmiotach powiązanych oraz wszelkich kolejnych rekrutacji w NEŁSA Sp. z o.o. i podmiotach powiązanych.

Moje dane osobowe mogą być przetwarzane przez NEŁSA Sp. z o.o. i podmioty powiązane wielokrotnie dla celów rekrutacyjnych, teraz i w przyszłości. NEŁSA Sp. z o.o. i podmioty powiązane będzie uprawniona do utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i usuwania z bazy moich danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji oraz po jej zakończeniu na potrzeby kolejnych rekrutacji.

Państwa dane osobowe są gromadzone na potrzeby obecnej i przyszłych rekrutacji w NEŁSA Sp. z o.o. i podmiotach powiązanych. Administratorem Państwa danych osobowych jest NEŁSA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Katowickiej 67B/16. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb rekrutacji w NEŁSA Sp. z o.o. i podmiotach powiązanych. Przysługuje Państwu prawo od odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie (pod adresem wskazanym powyżej), mailowo (pod adresem: rekrutacjanelsa@gmail.com) lub telefonicznie: +48 (77) 454 88 44.