Політика конфіденційності

На підставі ст. 13 � егламенту Європейського Парламенту і � ади (ЄС) 2016/679 від 27квітня 2016 р. Про захист персональних даних (далі ЗРЗД) NEŁSA Sp. z o.o. з місцезнаходженням в м. Ополе (далі Компанія або ми) у зв’язку зі збором Ваших персональних даних надає наступну інформацію:

 1. ХТО ЗАЙМАЄТЬСЯ ОБРОБКОЮ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І ЯК МОЖНА З НАМИ ЗВ’ЯЗАТИСЬ?

Адміністратором Ваших персональних даних є:

 • NEŁSA Sp. z o.o. з місцезнаходженням в м. Ополе
  вул. Катовіцка 67B/16
  45-061 Ополе
  KRS: 24048
  NIP:7542432343

Адміністратор персональних даних вирішує про те, як використовуються Ваші персональні дані.
Виможете з нами зв’язатись:

 • пошта: адреса вказана вище
 • телефон: +48 (77) 454 88 44
 • e-mail: biuro@nelsa.pl
 1. ЗВІДКИ МИ МАЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ?

Ми отримали їх від Вас або від афілійованих Компаній, у зв‘язку з підписаними договорами і наданими послугами, на основі Вашого добровільного надання/ передачі, пов’язаного з  налагодженням співпраці, а також з інших джерел у відповідності до законодавства (цими джерелами можуть бути загальні джерела, наприклад, дані KRS, CEIDG) – в будь-якому із зазначених випадків ми перевіряємо, юридичну підставу обробки Ваших персональних даних.

 1. ЯКА МЕТА ТА ЮРИДИЧНА ПІДСТАВА ОБРОБКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?

  1. Ми можемо обробляти Ваші персональні дані, оскільки це є необхідним для виконання договору між Вами і Компанією, а також для цілей оподаткування та бухгалтерського  обліку і на основі юридично обґрунтованого інтересу Компанії.
  2. Юридичною підставою обробки персональних даних є:
   • необхідність персональних даних для виконання договорів, у яких Ви є стороною, тобто ст. 6 п. 1 літ. b ЗРЗД;
   • необхідність персональних даних, для виконання правового зобов’язання Компанії, тобто ст. 6 п. 1 літ. c ЗРЗД (в обсязі, в якому ми використовуємо ці дані, наприклад, для того, щоб запропонувати Вам наші нові послуги);
   • юридично обґрунтований інтерес Компанії, тобто ст. 6 п. 1 літ. F ЗРЗД (в обсязі, в якому ми використовуємо ці дані, наприклад, для моніторингу Вашої активності, для проведення маркетингових дій, для зв‘язку з Вами, як допомога при фінансових послугах, для запровадження програм лояльності, стягнення заборгованості, проведення аналізу статистичних даних, зберігання даних для архівних цілей).
  1. Надання Вами персональних даних було необхідним для укладення договору та виконання укладеного між нами договору. Відсутність цих даних викликала б неможливість укладення та виконання даного договору.
 1. ХТО БУДЕ ОДЕРЖУВАЧЕМ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?

Одержувачами Ваших персональних даних будуть особи уповноважені Компанією до обробки даних, в межах виконання своїх службових обов‘язків, а також її афілійовані особи та особи, яким Компанія доручає виконувати дії, з якими пов‘язана обробка персональних даних (наприклад, компанія, що надає послуги з монтажу та налагодження обладнання, бухгалтерські, експедиторські, складські послуги і т. д.), а також, можливо, інші особи залучені до реалізації договору, укладеного з Вами (наприклад, кур’єри, банки, тощо).

Доступ до Ваших персональних даних в межах організаційної структури Компанії, будуть мати виключно уповноважені нами працівники і тільки в необхідному обсязі. Ми можемо також надати ці дані державним органам, зокрема, органам � з питань запобігання зловживанням та шахрайству.

 1. ЯК ДОВГО БУДУТЬ ЗБЕРІГАТИСЬ ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Ваші персональні дані будуть зберігатися Компанією протягом усього терміну дії договору, укладеного з Вами, а також протягом періоду, в якому є можливий розгляд скарг у зв’язку з виконанням договору, тобто, принаймні, протягом 3 років від дня закінчення договору /послуги.

Одночасно, в цілях підзвітності Компанія буде зберігати дані протягом періоду, в якому вона зобов‘язана до збереження даних або документів, що їх містять, для документування виконання вимог закону, в тому, надання можливості контролю їх виконання органам державної влади, тобто протягом періоду, в якому існує ймовірність потенційного розгляду скарг Компанії або скарг щодо дій Компанії у зв’язку з виконанням Вашого договору, тобто у випадку підприємців цей період становить, як правило, 3 роки, а у випадку інших осіб, у тому числі споживачів, як правило, 10 років.

 1. ВАШІ ПРАВА У ПОВ‘ЯЗАНІ З ОБРОБКОЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

У зв‘язку з обробкою Компанією Ваших персональних даних, Ви:

 • маєте право отримати інформацію про те, які саме Ваші персональні дані обробляє Компанія, а також отримати копії цих даних (так зване право доступу). Надання першої копії даних безкоштовне, за наступні ми маємо право стягнення плати за обслуговування;
 • якщо дані, що обробляються стануть застарілими чи неповними (чи неправильним), через те, що ми їх не виправили з будь-якої причини, отримавши від Вас інформацію про зміну, Ви маєте право вимагати їх спростування;
 • за певних умов (ситуацій) Ви можете звернутися до Компанії про видалення своїх персональних даних, тобто у випадку коли дані перестануть бути нам потрібні для цілей, про які повідомлялось, у випадку коли дані оброблялись з порушенням закону або у випадку коли необхідність видалення даних виникла в результаті покладених на Компанію юридичних зобов’язань;
 • якщо Ви вважаєте, що персональні дані, що обробляються, є неправильними, обробляються незаконно, або що конкретні дані нам вже непотрібні, Ви можете також вимагати, щоб протягом певного необхідного періоду (наприклад, для перевірки правильності даних або претензії) не виконувались з даними жодні дії, крім зберігання;
 • Ви маєте право відкликати згоду у будь-який час (момент), без впливу на законність їх обробки до моменту відкликання згоди.
 1. НАГЛЯДОВИЙ ОРГАН:

Ви маєте подати в суд на Голову Управління з питань Захисту Персональних Даних, якщо Ви вважаєте, що обробка Ваших персональних даних порушує норми ЗРЗД.

Do góry